Welcome to Our Church. Our Religion is not a history. It’s a living fact; it’s a living God; it’s a living experience. -William Marrion Branham-

Family Group Service Schedule

JULY- DECEMBER 2017:
General Service

Live Streaming

TESTIMONIALS

Nandito po kami sa Fujairah, UAE. Mahigit isang taon narin kaming nanonood ng Mensahe sa Elect Bride Assembly website, at dito po kami nakaka-kain at nabubusog ng Salita ng Panginoon. Maraming salamat. God Bless Us all!
Dareen Vega