Welcome to Our Church. Our Religion is not a history. It’s a living fact; it’s a living God; it’s a living experience. -William Marrion Branham-

Family Group Service Schedule

JANUARY - MARCH 2017:
Morning: Family Groups 2, 3, and 4
Afternoon: Family Groups 1 and 5

Live Streaming

TESTIMONIALS

Nandito po kami sa Fujairah, UAE. Mahigit isang taon narin kaming nanonood ng Mensahe sa Elect Bride Assembly website, at dito po kami nakaka-kain at nabubusog ng Salita ng Panginoon. Maraming salamat. God Bless Us all!
Dareen Vega